Članstvo v OZS

Spomladi sprejeti Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (ObrZ-E, Ur. l. RS, št. 30/13, z dne 12. 4. 2013) v prehodnih in končnih določbah navaja, da člani lahko izstopijo iz članstva po izteku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona.
V praksi to pomeni, da člani lahko izstopijo po 28. 10. 2013 (okvirno velja trimesečno obdobje), tako da izjavo o izstopu pošljejo ali osebno dostavijo na OZS ali OOZ in z eno izjavo uredijo izstop iz obeh delov zbornice (OZS in OOZ).
Ker posebnega obrazca ni, svetujemo, da izjavo o izstopu sestavijo sami, pri tem pa navedejo, da želijo na podlagi 29. člena ObrZ-E izstopiti iz obrtnozborničnega sistema z dnem podpisa izjave oziroma dnem, ki ga v izjavi navedejo. Članstvo jim bo prenehalo prvi dan meseca po mesecu, v katerem je enota iz sistema (OZS ali OOZ) prejela njihovo pisno izjavo o izstop.
Priporočamo, da Izjavo o izstopu pošljete priporočeno s povratnico.

slika1

Spremljajte nas
Info

B biro računovodske storitve d.o.o.
PE Labore (stavba Iskratel)

Ljubljanska c. 24c, 4000 Kranj

gsm 040 770730

barbi.biro@gmail.com