DAVČNO POTRJEVANJE GOTOVINSKIH RAČUNOV – OD 2.1.2016

Ste že pridobili namensko digitalno potrdilo?

Imate izdelan Interni akt?

Imate pripravljeno Obvestilo o računu in obveznosti kupca?

Ste že pripravili podatke, ki jih boste potrebovali pred prvo potrditvijo računa?

- k.o., št. stavb/e, št. dela stavb/e, v kateri/h izdajate račune?

- davčne številke oseb, ki bodo izdajale račune?

V sistem davčnega potrjevanja se lahko vključite že pred 2.1.2016 – prostovoljno.

Dodatna pojasnila:

B biro
računovodske storitve
gsm 040 770730
www.bbiro.si
www.racunovodstvo-bbiro.si

images (1)

10. november – mednarodni dan računovodij

Danes praznujemo mednarodni dan računovodij.

Leta 1494 je italijanski znanstvenik Luca Pacioli izdal knjigo Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita, ki je med ostalimi zanimivimi temami vključevala poglavje o računovodstvu.

5f5e5e5e8bd0168386ceadc3f02642ff

OMEJITEV IZVRŠBE IZ 70% NA 76% BRUTO PLAČE

S 4.8.2015 je začela veljati novela ZIZ-K, ki je prinesla spremembe na področju izvršb in tudi spremenila nekatere določbe, ki jih je uvedla novela ZIZ-J, ki je začela veljati 30.7.2014.

prenos

 

 

 

 

 

Najnovejša novela dviga omejitev izvršbe iz 70% na 76% bruto minimalne plače, oz. 600,95 EUR (toliko mora po novem ob izvršbi ostati na računu dolžnika).

vir: UL RS

DAVČNE BLAGAJNE IN VEZANE KNJIGE RAČUNOV (VKR)

Povezava – vsa pojasnila, vprašanja in odgovori:

http: http://www.fu.gov.si/nadzor/podrocja/davcne_blagajne_in_vezane_knjige_racunov_vkr/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=3123&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6f0e8d1c220dc01aee98f4e2cd1caee3

images (1)

NOVOSTI ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE

 

Novosti za samostojne podjetnike na podlagi novele Zakona o gospodarskih družbah

Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) za samostojne podjetnike prinaša naslednje spremembe, ki začnejo veljati 8.8.2015:

- Podjetnik lahko za časa svojega življenja prenese svoj s.p. na katerokoli drugo fizično osebo. Prej je lahko podjetnik s.p. prenesel na osebe, ki so bile z zakonom taksativno določene (prvi odstavek 72a. člena).
- Če želi podjetnik v Poslovni register Slovenije vpisati prokurista ali zastopnika za primer smrti, mora prijavi za vpis priložiti njegovo soglasje (drugi odstavek 74. člena).
- Izjave lastnika objekta, da podjetniku dovoljuje poslovanje na svojem naslovu, ni potrebno več overjati pri notarju ali na upravni enoti, saj lahko izjavo overi tudi VEM točka. Izjave ni potrebno overiti, če podjetnik pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti od pristojnega državnega ali občinskega sklada, pristojnega za stanovanjske zadeve (tretji odstavek 74. člena).
- Podjetnik mora vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti, na spletni strani AJPES, objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost. Poleg objave na spletni strani AJPES, pa lahko prenehanje opravljanja dejavnosti objavi tudi na druge (doslej uveljavljene) načine (drugi odstavek 75. člena). Več informacij o načinu objave najdete tukaj.

 

images

vir: ajpes.si

Vlada določila predlog Zakona o potrjevanju računov

DAVČNE BLAGAJNE IN VEZANE KNJIGE RAČUNOV (VKR)

DAVČNE BLAGAJNE: DOLOČENO BESEDILO PREDLOGA ZAKONA O DAVČNEMPOTRJEVANJU RAČUNOV

Vlada RS je 7. maja 2015 določila besedilo predloga zakona o davčnem potrjevanju računov. Neobvezno izvajanje postopka potrjevanja računov po predlogu zakona je predpisano s 1. decembrom 2015, obvezno izvajanje postopka potrjevanja računov pa z 2. januarjem 2016.

prenos 1
Vlada je 5. 2. 2015 sprejela Akcijski načrt za uvedbo davčnih blagajn v Sloveniji s skrajnim rokom uvedbe 1. 1. 2016, kot je bilo določeno v programu dela vlade. Ministrstvo za finance je na tej podlagi pripravilo predlog zakona, s katerim bodo uvedene davčne blagajne v obliki postopka potrjevanja računa pri Finančni upravi RS v postopku izdaje računa pri gotovinskem poslovanju. V vzpostavljenem sistemu davčnih blagajn bodo blagajne zavezancev preko spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS, ki bo potrdila in shranila podatke o računih v postopku njihove izdaje v realnem času. Postopek davčnega potrjevanja računov bo skupaj s členoma 38. in 31. a zakona o davčnem postopku tvoril sistem, ki bo omogočal sledljivost in učinkovitost nadzora nad izdanimi računi ter omejil sivo ekonomijo.

vir. fu.gov.si, 25.5.2015

NOV RAZPIS Zavoda RS za zaposlovanje “IZ FAKSA TAKOJ PRAKSA”

Na spletni strani Zavoda za zaposlovanje je objavljen nov razpis – pridobitev subvencije v višini 6.000€!

Povezava:
http://www.ess.gov.si/delodaja…/financne_spodbude/…/razpisi…

fastfoodlarge600px

GOTOVINSKO POSLOVANJE OD 31.01.2015 – Vezana knjiga računov

Dve možnosti:

1.

Ročni izpis računov v vnaprej potrjeno Vezano knjigo računov – potrditev prekoportala e-davki.

2.

Izpis z uporabo računalniške ali elektronske opreme, ki omogoča revizijsko sled.

 

Vezana_knjiga_racunov_1

 

 

 

Študentsko delo – primerjava stroškov sedaj in od februarja 2015 dalje

Primerjava za znesek 100 € na napotnici

trenutni stroški stroški od 1.2.2015 stroški od 1.1.2016
nakazilo študentu 100,00 nakazilo študentu 84,50 nakazilo študentu 84,50
znesek računa podjetja 129,58 (brez DDV) znesek računa podjetja 133,74 (brez DDV) znesek računa podjetja 127,33 (brez DDV)

Prikaz na tabeli pomeni, da trenutno študent/ka za urno postavko 4,5€ prejme na svoj osebni račun 4,5€.

Znesek 4,5€ bo od 1.2.2015 bruto znesek – študent/ka bo na svoj osebni račun prejela neto znesek 3,8€, delodajalec pa bo odvedel prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (razliko do bruto zneska – 0,7€)

Če je študent sedaj dobil za urno postavko 4,5 eur na svoj tekoči račun 4,5 eur (po novem bo to bruto znesek za študenta), bo od 1. februarja 2015 dobil 3,8 eur (neto znesek), razliko (0,7 eur) pa bo potrebno odvesti kot prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Študentsko-delo

Na podlagi navedenih sprememb se bo celotna obremeneitev študentskega dela za delodajalce z zdajšnjih 30,38 odstotka s 1. februarjem 2015 tako dvignila na 33,74 odstotka, s 1. januarjem 2016 pa naj bi se znižala na 27,33 odstotka.

Vir: mddsz.gov.si

B biro RAČUNOVODSKE STORITVE, Kranj – Labore

barbara@bbiro.si, www.racunovodstvo-bbiro.si

gsm 040770730, fax 059014719

 

1.1.2015 bodo proračunski uporabniki sprejemali samo račune v elektronski obliki (eRačuni)

So Vaši kupci tudi proračunski uporabniki?

S 1.1.2015 bodo proračunski sprejemali račune samo še v elektronski obliki.
Gre za izdane račune v elektronski obliki – eRačune.

Strankam nudimo uporabo poslovnega programa, ki poleg spremljanja poslovanja omogoča tudi izdajanje eRačunov.

Kontakt:
barbara@bbiro.si
gsm 040 770730

slika e_računi

Spremljajte nas

Info

B biro računovodske storitve d.o.o.
PE Labore (stavba Iskratel)

Ljubljanska c. 24c, 4000 Kranj

gsm 040 770730

barbi.biro@gmail.com