Poslovanje z gotovino

 

Koliko gotovine imate lahko v blagajni, če ste d.o.o. ali s.p.?
Kaj je potrebno storiti s plačilom v gotovini in kako se plačuje za blago in storitve?

 gotovina

 

1. Gotovina v blagajni

D.O.O.
Podjetje mora izdelati interni akt, v katerem določi maksimum gotovine, ki sme biti blagajni in pogoje, kaj se sme in kaj ne plačevati iz te blagajne, seveda upoštevajoč omejitve, zapisane v Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku. Podjetje ima lahko poleg gotovine v blagajni tudi gotovino, ki jo je dvignilo iz poslovnega računa podjetja, za namene plačil blaga in storitev, taks, odkupa efektivnega tujega denarja in izplačila fizičnim osebam. Do konca leta 2009 je veljalo (skladno s Pravilnikom o plačevanju z gotovino in blagajniškim maksimumom), da so bila podjetja dolžna prejete gotovinske iztržke oz. višek od blagajniškega maksimuma, položiti isti dan ali naslednji dan oz. najkasneje v treh delovnih dneh, vendar je to sedaj domena posameznega podjetja, kako bo te omejitve opredelil v svojih internih aktih.

S.P.
Pri samostojnem podjetniku velja prost pretok denarja in zanj ni omejitev gotovine v blagajni, menimo pa, da je smiselno opredeliti tudi to, v kolikor so takšne potrebe dejavnosti, npr. gostinski lokal.

 

2. Prejeto plačilo v gotovini

D.O.O.
Prejeto gotovino mora podjetje vplačati na poslovni TR skladno s sprejetim internim aktom o blagajniškem maksimumu in poslovanju z gotovino.

S.P.
Ni omejitev (razen v primeru sprejetega Sklepa o poslovanju z gotovino in blagajniškim maksimumom).

 

3. Plačilo za blago ali storitve

D.O.O. IN S.P.
Podjetje plačuje blago in storitve načeloma z nakazili na TRR in ne z gotovino. Podjetje lahko blago ali storitev plača tudi v gotovini, vendar največ do višine 420 EUR. Z gotovino se lahko plačujejo tudi nekatera druga izplačila, kar najdete v 23. a členu Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku.

 

4. Pozor: Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranje terorizma

D.O.O. IN S.P.
Ta zakon določa osebe, ki so še posebej dolžne izvajati določene ukrepe (računovodski servisi, odvetniki, davčni svetovalci, trgovci z umetninami, banke itd.). Predvsem je pomembno vedeti, da podjetje pri prodaji blaga ne sme sprejeti plačila v gotovini, če znesek presega 15.000 EUR v eni ali več povezanih transakcijah.

Spremljajte nas
Info

B biro računovodske storitve d.o.o.
PE Labore (stavba Iskratel)

Ljubljanska c. 24c, 4000 Kranj

gsm 040 770730

barbi.biro@gmail.com