Sredi avgusta se začne izvajati novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

Zakon, ki se  bo začel uporabljati 18. 8. 2014 omogoča okrepitev nadzora na terenu,  povečuje sankcije za kršitelje zakona in zagotavlja podlago za učinkovitejše delo nadzornih organov. Sistem vrednotnic za osebno dopolnilno delo bo začel veljati s 1. januarjem 2015.
Prva pomembna novost novega zakona je, da se bo v nadzor nad delom in zaposlovanjem na črnovključila Finančne uprava RS s svojimi mobilnimi enotami. Inšpektorat RS za delo pa bo ohranil pristojnost prepovedati opravljanje dela delavcu, ki je zaposlen na črno, ali opravljanje delovnega procesa do odprave ugotovljenih nepravilnosti v primerih zaposlovanja na črno.

 

Drugi sklop pomembnejših novosti  se nanaša na  sankcije. Uvajamo višje globe. S strani inšpekcijskih služb smo bili, po besedah državnega sekretarja Dejana Levaniča večkrat opozorjeni, da globe, kot so bile predpisane doslej, niso ustrezne in nimajo želenega preventivnega učinka.
Najbolj povečujemo globe za t.i. šušmarje saj nadzorni organi že več let opozarjajo na porast tovrstnega dela na črno. Po novem bo poleg odvzema predmeta, s katerim je bilo opravljeno delo na črno, mogoče odvzeti tudi premoženjsko korist, pridobljeno z delom na črno. »Šušmarjenje se ne sme splačat,« je poudaril državni sekretar.
Zakon določa tudi, da se prekrške, storjene iz koristoljubnosti ali za pridobitev večje protipravne premoženjske koristi, kaznuje s trikrat višjo globo od predpisane globe.

 

Sosedska in sorodstvena pomoč tudi po novem zakonu NISTA delo na črno, če je – tako kot doslej – to delo opravljeno brez plačila in brez sklenjene pogodbe.

 

Tretji sklop, ki je zelo pomemben za varovanje pravic delavcev je  obveznost delavca, da mora biti v primerih, ko se delo pri delodajalcu opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava ali pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela, izvod pogodbe ves čas na kraju opravljanja dela. S tem se zasleduje izboljšanje učinkovitosti nadzora, ker se je v praksi pogosto dogajalo, da so se pogodbe dejansko sklepale, če in ko se je vršil nadzor.

vir: http://www.mddsz.gov.si/, 18.8.2014

Spremljajte nas
Info

B biro računovodske storitve d.o.o.
PE Labore (stavba Iskratel)

Ljubljanska c. 24c, 4000 Kranj

gsm 040 770730

barbi.biro@gmail.com